ΑΡΧΙΚΗ

νεα


                 Το γραφείο «Απόστολος Δ. Τομαράς & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1977 από τον Απόστολο Δ. Τομαρά. Αρχικά βρισκόταν στην οδό Σταδίου αρ. 43 και στη συνέχεια, το 1999, μεταφέρθηκε  στη σημερινή διεύθυνση. Το γραφείο «Απόστολος Δ. Τομαράς & Συνεργάτες», έχοντας  μακρόχρονη και εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία στον δικηγορικό στίβο και στην παροχή νομικών υπηρεσιών, με χιλιάδες παραστάσεις σε δικαστήρια όλης της ελληνικής επικράτειας αλλά και του εξωτερικού, εγγυάται το υψηλότερο επίπεδο νομικών υπηρεσιών και συμβουλών. Θεμελιώδης αρχή του γραφείου αποτελεί ο σεβασμός και η ειλικρίνεια απέναντι στον πελάτη, καθώς και η ακάματη ενασχόληση και εμβάθυνση σε κάθε υπόθεση οποιουδήποτε αντικειμένου και οποιασδήποτε βαρύτητας.

          Παρέχεται εκπροσώπηση σε οποιοδήποτε τομέα δικαίου (Αστικό, Ποινικό, Εμπορικό, Δημόσιο) και σε οποιοδήποτε δικαιοδοτικό βαθμό, καθώς και στα Ανώτατα Δικαστήρια.

                 Η ομάδα του γραφείου αποτελείται από άτομα με πείρα και ευρύτατο πεδίο γνώσης, έτοιμη να αναλάβει την υπόθεσή σας σε οποιονδήποτε κλάδο και σε κάθε ειδικό ζήτημα για την πληρέστερη υπεράσπιση των συμφερόντων του εντολέα μας.

       Το γραφείο «Απόστολος Δ. Τομαράς & Συνεργάτες» συνεργάζεται με συμβολαιογράφους, χρηματιστηριακές εταιρείες κ.ά. ώστε να παρέχεται πλήρης κάλυψη του πελάτη μας, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπόθεσης.