ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

2323


Απόστολος Δ. Τομαράς

Ο Απόστολος Δ. Τομαράς ίδρυσε το γραφείο «Απόστολος Τομαράς & Συνεργάτες», το οποίο αρχικώς βρισκόταν στην οδό Σταδίου 43, πριν μεταφερθεί στη σημερινή του τοποθεσία (Σταδίου 33). Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής των Αθηνών. Στην υπερσαρακονταετή του πορεία, έχει χειριστεί χιλιάδες υποθέσεις όλων των κλάδων του δικαίου και όλων των Δικαστηρίων ανά την επικράτεια, αλλά και στο εξωτερικό. Ασκεί αδιαλείπτως μάχιμη δικηγορία, έχοντας παρασταθεί σε μερικές από τις σημαντικότερες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει το νομικό κόσμο της χώρας (Πλήρεις Ολομέλειες Αρείου Πάγου, Ολομέλειες του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπόθεση «δομημένων ομολόγων», υπόθεση «Johnson & Johnson», νόμος για το Εθνικό Κτηματολόγιο κ.ά.).


Κωνσταντίνος Α. Τομαράς 

Ο Κωνσταντίνος Α. Τομαράς είναι δικηγόρος Αθηνών και υποψήφιος διδάκτωρ Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι επίσης υπότροφος της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στη Νομική του Βερολίνου (Humboldt Universität zu Berlin). Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βαθμός πτυχίου 8.37/10). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Νομική Βόννης) με ειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο (magna cum laude). Συμμετείχε στον εθνικό διαγωνισμό εικονικής δίκης (ΕΔΕΔ), που έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2016, ως μέλος της νικήτριας ομάδας του ΑΠΘ, ενώ παράλληλα έλαβε το βραβείο του καλύτερου ρήτορα. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό προσομοιώσεων, συνεδρίων και debate (Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων, ELSA debate κ.ά.). Ομιλεί γερμανικά και αγγλικά.

Δημοσιεύσεις 

  • Είναι πράγματι παράνομα αποδεικτικά μέσα τα μηνύματα κινητού τηλεφώνου (SMS);, 7/ΕφΑΔΠολΔ, 2018, 738-746
  • Hierarchie der Rechtsbehelfe des Käufers –Ein griechisch – deutscher Rechtsvergleich (Ιεραρχία των εννόμων βοηθημάτων του αγοραστή –Μία συγκριτική μελέτη ελληνικού και γερμανικού δικαίου) σε Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW 19/2020, 843-849)
  • Η προβληματική της αναλογικής εφαρμογής του νόμου περί αστικής ευθύνης του τύπου (Ν. 1178/1981) στο διαδίκτυο και ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ΧρΙΔ 3/2021, 172-185

Μιχαήλ Ε. Νταγγίνης 

Ο Μιχάλης Νταγγίνης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι απόφοιτος  της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).  Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο ΠΜΣ Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), από όπου αποφοίτησε με «Άριστα». Αποτελεί συνιδρυτή του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων (MBE), μίας πανελλήνιας προσομοίωσης των κοινοβουλευτικών διαδικασιών από φοιτητές, η οποία διοργανώνεται ετησίως στη Βουλή των Ελλήνων. Από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2016 έκανε πρακτική άσκηση (internship) στο νομικό τμήμα (Office of the General Counsel) στον διεθνή τραπεζικό οργανισμό Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB), όπου είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί με ζητήματα διεθνούς τραπεζικού δικαίου. Κύριο επιστημονικό του ενδιαφέρον είναι το Ποινικό Δίκαιο και η Ποινική Δικονομία. Ομιλεί αγγλικά και γερμανικά.

Δημοσιεύσεις

  • Η υποστήριξη της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο, εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, 2020
  • Το νομικό καθεστώς των ανωτάτων ορίων ηλικίας ως όρου για τον διορισμό στον δημόσιο τομέα (παρατηρήσεις στη ΔιοικΕφΠειρ 327/2018), Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου, 2018, σελ. 919 επ.
  • Η παράσταση πολιτικής αγωγής του εργαζομένου προς υποστήριξη της κατηγορίας επί της μη εμπρόθεσμης καταβολής δεδουλευμένων,Nova Criminalia (Περιοδική έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων), τ. 5, Φεβρουάριος 2019, σελ. 5 επ.