ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

law-gavel-512

Παρατίθενται ενδεικτικά οι κάτωθι αποφάσεις:


Άρειος Πάγος 34/2011, ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα (βλ. εδώ το πλήρες κείμενο της απόφασης: ΑΠ 34-2011) Συκοφαντική δυσφήμηση ανωνύμου εταιρείας από κοινού. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Ψευδής έγγραφη καταγγελία προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με λειτουργία Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρείας. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απόλυτη ακυρότητα. Μέσα αποδείξεως. Εγγράφων ανάγνωση. Απαγόρευση αξιοποιήσεως αποδεικτικού μέσου που έχει αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις. Απομαγνητοφωνήσεις προφορικών (τηλεφωνικών) συνομιλιών. Ενσταση περί μη ανάγνωσης των ως άνω αναφερομένων συνομιλιών. Αφ΄ ενός οι αναιρεσείοντες παραιτήθηκαν στην ουσία από την ένσταση αυτή και αφ΄ ετέρου το Δικαστήριο ανέφερε ότι θα κατέληγε στην καταδικαστική του κρίση και από τα λοιπά αποδεικτικά μέσα, χωρίς να λάβει υπ΄ όψιν και να αναγνώσει τις παραπάνω συνομιλίες. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση. 


Άρειος Πάγος 384/2010, ΣΤ’ Τμήμα (βλ. εδώ το πλήρες κείμενο της απόφασης: ΑΠ 384-2010) Μάρτυρες κατηγορίας – Καταθέσεις – Κατηγορούμενος – Δικαιώματα κατηγορούμενου – Συνήγορος υπεράσπισης – Δόση λόγου – Δικαίωμα δηλώσεων και εξηγήσεων – Απόλυτη ακυρότητα -. Η μη δόση του λόγου, μετά την εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας, στον κατηγορούμενο ή το συνήγορό του από το διευθύνοντα τη συζήτηση ιδρύει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, διότι αποστερεί τον κατηγορούμενο από το υπερασπιστικό του δικαίωμα σε δηλώσεις και εξηγήσεις επί των καταθέσεων που δόθηκαν. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση, γιατί ο διευθύνων τη συζήτηση της υπόθεσης δεν έδωσε το λόγο στον κατηγορούμενο ή στους συνηγόρους του μετά από τις καταθέσεις μαρτύρων, προκειμένου αυτοί να προβούν σε δηλώσεις, εξηγήσεις και παρατηρήσεις σχετικά με αυτές. Για το λόγο αυτό επήλθε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο.


Άρειος Πάγος 1665/2009, ΣΤ’ Τμήμα (βλ. εδώ το πλήρες κείμενο της απόφασης: ΑΠ 1665-2009) Αιτιολογίας ανεπάρκεια – Πλαστογραφία – Παύση οριστική ποινικής διώξεως – Παραγραφή – Εισαγγελέας Αρείου Πάγου -Εξακολουθούν έγκλημα – Απόφαση αθωωτική -. Διάδικοι. Ως υπόλοιποι διάδικοι, οι οποίοι πρέπει να καλούνται, θεωρούνται όλοι εκείνοι που απέκτησαν την ιδιότητα του διαδίκου. Ο πολιτικώς ενάγων πρέπει να καλείται εφόσον νομίμως απέκτησε την ιδιότητα του διαδίκου και δεν αποβλήθηκε ή παραιτήθηκε. Επί παραδοχής λόγου αναίρεσης ως βασίμου εξετάζεται η τυχόν παραγραφή. Παράνομη συνταγογράφηση. Διατάσσει την αποβολή του πολιτικώς ενάγοντος. Αναιρεί, ΠΟΠΔ και παραπέμπει.


Άρειος Πάγος 1238/2005, Ε’ Ποινικό Τμήμα (βλ. εδώ το πλήρες κείμενο της απόφασης: ΑΠ 1238-2005), Αεροπορικό ατύχημα – Ανθρωποκτονία από αμέλεια – Διατάραξη ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών – Δια παραλείψεως τελούμενα εγκλήματα – Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης-. Στοιχεία ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Όταν το έγκλημα τελείται με παράλειψη, απαιτείται η ύπαρξη ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης προς ενέργεια για παρεμπόδιση του αποτελέσματος. Όταν το παραπάνω έγκλημα είναι απότοκο συνδρομής αμέλειας πολλών προσώπων, η ευθύνη του καθενός κρίνεται αυτοτελώς. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή τελεσθείσα με παράλειψη και για διατάραξη ασφάλειας αεροσκαφών από αμέλεια του πρώτου αναιρεσείοντος ελεγκτή προσέγγισης αεροσκαφών στον αερολιμένα «Μακεδονία» και του δεύτερου αναιρεσείοντος προϊσταμένου φυλακής, οι οποίοι αν και είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση από το σύμπλεγμα κανόνων της ICAO, αλλά και τη δυνατότητα να παράσχουν στο πλήρωμα του ουκρανικού αεροσκάφους οδηγίες για να προσγειώσουν με ασφάλεια το αεροσκάφος στον παραπάνω αερολιμένα, παρέλειψαν να παράσχουν την ενδεδειγμένη βοήθεια, με συνέπεια την πρόσκρουση του αεροσκάφους στα Πιέρια Όρη και τον θάνατο και των 74 ατόμων που επέβαιναν σε αυτό.


Άρειος Πάγος 47/1991 Ποινικό, (ΠΟΙΝΧΡ 1991/831) (βλ. εδώ το πλήρες κείμενο της απόφασης: ΑΠ 47-1991) Αυθαίρετα. Τοποθέτηση ξύλινης σκεπής σε υπάρχον αυθαίρετο. Εφαρμογή του άρθρου 22 του «νέου» ΓΟΚ (ν.1577/85), ενώ η πράξη είχε τελεστεί πριν αρχίσει η ισχύς του. Αναίρεση για εσφαλμένη ερμηνεία. Σ.Φ.


Άρειος Πάγος 1122/1988 Ποινικό,  ΠΟΙΝΧΡ/1989 (80) (βλ. εδώ το πλήρες κείμενο της απόφασης: ΑΠ 1122-1988) Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής. Εγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης εννόμου αγαθού. Μη συνειδητή αμέλεια των αναιρεσειόντων. Αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας.Αντιφατικές παραδοχές, ασάφειες.


Συμβούλιο Εφετών Αθηνών 2182/2018 (βλ. εδώ το πλήρες κείμενο του βουλεύματος: ΣυμβΕφΑθ 2182-2018) Πλαστό πτυχίο – Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση και κακουργηματική απάτη με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν. 1608/1950 – Άπαξ τέλεση του εγκλήματος της απάτης το 1994 – Για να υπάρξει εξακολουθούν έγκλημα θα πρέπει να διαπράττεται κάθε φορά μία νέα αυτοτελής απάτη – Έχει παρέλθει χρόνος άνω των δεκαπέντε ετών και επομένως η πράξη έχει υποπέσει σε παραγραφή.